środa, 23 maja 2018

Oracle Poland Receives an Award in “Best Cloud Products and Vendors” Contest

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud is the winner in “Best product for analyzing data in the cloud” category

During a conference BEST IN CLOUD 2018, held in Warsaw 22 May, awards in the contest “The Best Cloud Products and Vendors” were granted. The contest and conference BEST IN CLOUD is organized by IDG and Computerworld – this year for the 6th time. The aim of this initiative is to popularize the most effective and decent ways to use cloud technologies.

In this year's competition “Best Cloud Products and Vendors”, Oracle Poland won in the category “The best product for analyzing data in the cloud”. The award was granted to Oracle for its Autonomous Data Warehouse Cloud solution.

The world’s first self-managing, self-securing, self-repairing database cloud service, Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, uses machine learning to deliver industry-leading performance, security capabilities, and availability with no human intervention, at half the cost of Amazon Web Services. Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud delivers all of the analytical capabilities, security features, and high availability of the Oracle Database without any of the complexities of configuration, tuning, and administration.

On behalf of Oracle Poland, the award is received by Krzysztof Wysocki from Oracle Consulting

Oracle Polska otrzymuje nagrodę w konkursie „Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych”

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud zwyciężył w kategorii „Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze”

Podczas konferencji BEST IN CLOUD 2018, która odbyła się 22 maja w Warszawie, przyznano nagrody w konkursie „Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych”. Konkurs i konferencja BEST IN CLOUD jest organizowana przez wydawnictwo IDG i miesięcznik Computerworld - w bieżącym roku odbywa się po raz 6. Celem tej inicjatywy jest popularyzacja najbardziej efektywnych i godnych upowszechnienia sposobów wykorzystania technologii chmurowych.

W tegorocznym konkursie „Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych” Oracle Polska zwyciężył w kategorii „Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze”. Nagrodę przyznano firmie za produkt Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud.

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud to pierwsza na świecie usługa udostępniająca bazę danych w chmurze, która samodzielnie działa, zabezpiecza się i naprawia. Usługa ta wykorzystuje uczenie maszynowe do zapewnienia znakomitej wydajności, bezpieczeństwa i dostępności, bez udziału człowieka. W ramach usługi jest także udostępniana hurtownia danych w chmurze Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, która zapewnia wszystkie funkcje analityczne, zabezpieczenia i wysoką dostępność bazy danych Oracle przy jednoczesnym wyeliminowaniu konieczności skomplikowanego konfigurowania, dostrajania i administrowania.
W imieniu firmy Oracle Polska nagrodę odbiera Krzysztof Wysocki z Działu Oracle Consulting


poniedziałek, 21 maja 2018

Oracle kupuje firmę DataScience.com

Oracle ogłosił, że zawarł porozumienie na temat przejęcia firmy DataScience.com, która jest autorem platformy do konsolidowania narzędzi, projektów oraz infrastruktury do zarządzania danymi według nowoczesnych metod Data Science, co tworzy razem jednolite i łatwe do zarządzania środowisko pracy.

Zespoły zajmujące się przetwarzaniem danych metodą Data Science wykorzystują tę platformę do organizowania pracy, uzyskiwania dostępu do danych i zasobów oraz budowania kompleksowych przepływów pracy w procesach projektowych. Wiodące organizacje, takie jak Amgen, Rio Tinto i Son dnyos, korzystają z platformy DataScience.com, aby podnieść produktywność, obniżyć koszty operacyjne i szybciej wdrażać rozwiązania uczenia maszynowego podczas cyfrowej transformacji swoich firm.

DataScience.com umożliwia badaczom danych dostarczanie menedżerom biznesowym wyników swoich prac w krótszym czasie, umożliwiając przy tym samoobsługowy dostęp do potrzebnych narzędzi, danych i innych zasobów, a także poprawiając zdolność zespołów IT do wspierania tych działań. Oracle wbudowuje mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego w aplikacjach chmurowych (SaaS) i usługach platformy (PaaS), wykorzystując także technologie Big Data, analiz biznesowych i zabezpieczania danych, aby pomagać przedsiębiorstwom w procesach ich cyfrowej transformacji.
Oracle i DataScience.com wspólnie zapewnią klientom jednolitą platformę do zarządzania danymi według najnowszych metod naukowych, która będzie wykorzystywać infrastrukturę chmurową Oracle oraz szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań SaaS i PaaS, aby pomóc im w pełnym wykorzystaniu potencjału uczenia maszynowego.

"Każda organizacja próbuje dzisiaj stosować model Data Science i uczenie maszynowe jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jednak brak odpowiednich narzędzi często powoduje, że projekty te nie są w pełni udane", powiedział Amit Zavery, wiceprezes Oracle, szef działu Cloud Platform. "Dzięki połączeniu firm Oracle i DataScience.com klienci będą mogli wykorzystać wspólną platformę badania danych, aby efektywniej wykorzystywać uczenie maszynowe i zbiory Big Data do wykonywania analiz predykcyjnych i uzyskiwania w ten sposób lepszych wyników biznesowych."

"Nowe metody badawcze wymagają kompleksowej platformy upraszczającej operacje i przynoszącej wartość z przetwarzania danych na wielką skalę" - powiedział Ian Swanson, dyrektor generalny DataScience.com. "Dzięki DataScience.com klienci korzystają z solidnej i łatwej w obsłudze platformy, która eliminuje bariery we wdrażaniu modeli uczenia maszynowego w ich działalności biznesowej. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do współpracy z wiodącą platformą chmurową Oracle, dzięki której nasi klienci będą mogli czerpać więcej korzyści z inwestycji w rozwiązania Data Science."

Więcej informacji na temat niniejszego komunikatu można znaleźć na stronie oracle.com/datascience

Informacje dodatkowe
•  Oracle i DataScience.com
•  List do klientów i partnerów
•  FAQ
•  Prezentacja ogólna

środa, 16 maja 2018

Oracle prezentuje aplikacje chmurowe dla przemysłu wyposażone w technologię sztucznej inteligencji

Oracle zaprezentował nowe aplikacje chmurowe dla firm z branży produkcyjnej wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji (AI), pomagające obniżyć koszty i zwiększyć zyski dzięki szybszym analizom i większym możliwościom wyciągania przydatnych wniosków. Nowe aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing wykorzystują funkcje automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji do przetwarzania danych ze środowisk produkcyjnych oraz szybkiego identyfikowania problemów, co pozwala zwiększyć wydajność operacyjną.

Dzięki aplikacjom Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing firmy produkcyjne mogą dostrzec anomalie podczas produkcji, znaleźć pierwotną przyczynę problemów oraz przewidywać potencjalne awarie. Aplikacje te zapewniają producentom wgląd we wszystkie etapy procesu produkcji i pozwalają przewidywać wadliwe procesy i elementy oraz śledzić wpływ problemów od etapu produkcji aż do dostawy do klienta.

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing udostępniają m.in. następujące funkcje:
•  Analiza wzorców i korelacji: Pozwala wykryć kluczowe wzorce i korelacje w obrębie złożonych zbiorów obejmujących wiele różnorodnych czynników, takich jak pracownicy, maszyny, metody, materiały i zarządzanie. Użytkownicy mogą następnie połączyć te informacje z produkcyjnymi wskaźnikami biznesowymi - takimi jak wydajność, jakość, długość cyklu, koszt, odpady, przeróbki i zwroty.
•  Analiza pochodzenia i śledzenie: Rozwiązanie zostało wyposażone w wysoce intuicyjne interfejsy użytkownika oraz autonomiczny mechanizm analiz ad hoc. Dzięki temu stanowi ono fundament analiz ukierunkowanych na „inteligentne wycofywanie”, udostępniając kompleksowe możliwości wstecznego i proaktywnego śledzenia produktów i procesów w celu szybkiego identyfikowania produktów, usług i klientów, na których dany problem wywarł wpływ. 
•  Analiza predykcyjna: Rozwiązanie wykorzystuje analizę wzorców i korelacji uzyskanych dzięki automatycznemu uczeniu i algorytmom AI, aby przewidywać prawdopodobieństwo pojawienia się kluczowych zjawisk - takich jak wydajność, defekty, odpady, przeróbki, długość cyklu i koszty, w odniesieniu do bieżących działań produkcyjnych.

Aplikacje Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing zostały zaprojektowane z myślą o pracy w złożonych i heterogenicznych systemach - takich jak systemy Manufacturing Execution Systems (MES), Quality Management, Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM), Customer Relationship Management (CRM) i Operational Technology (OT).


poniedziałek, 14 maja 2018

Oracle Cloud wykorzystywany do prac analitycznych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Baza danych Oracle w chmurze to technologia przetwarzania dostępna przez Internet. Dostęp do zasobów można uzyskać z poziomu różnych platform sprzętowych ― od komputerów stacjonarnych, poprzez tablety, po urządzenia mobilne. Usługa Oracle Database Cloud obejmuje szeroką gamę narzędzi dla użytkownika, w tym kreatory programistyczne oraz elastyczne, interaktywne narzędzia do tworzenia raportów.
„Z punktu widzenia projektantów i twórców oprogramowania, ogromną zaletą Oracle Database Cloud i dostarczanych narzędzi do tworzenia aplikacji, jest możliwość szybkiego budowania aplikacji bazodanowych oraz ich szybkiego wdrażania, a następnie ulepszania poprzez cykliczne wprowadzanie szybkich zmian” – mówi Sławomir Koźluk, Customer Success Manager w Oracle Polska – „Ponieważ usługa ta jest oparta całkowicie na technologii bazy danych Oracle, użytkownik może zapisywać swoje dane i wykonywać aplikacje wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do Oracle Database w chmurze, czyli np. na własnym laptopie, tablecie lub smartfonie”.

Jednym z użytkowników usługi Oracle Database Cloud jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), który rozpoczął współpracę z Oracle w wyniku postępowania przetargowego. Rozpoczęcie wykorzystania Chmury Oracle odbyło się przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów OPI PIB oraz przy wsparciu Oracle CSM i ekspertów Oracle Pre-sales, którzy organizowali warsztaty produktowe w siedzibie klienta oraz na bieżąco odpowiadają na pojawiające się pytania związane z Oracle Cloud.

„Zespół analityczno-deweloperski OPI PIB prowadzi prace, które mają na celu przeprowadzenie analizy danych naszych systemów jako źródła zasilania tworzonej hurtowni danych” – komentuje Bartłomiej Bułkszas, administrator baz danych w OPI PIB – „Drugi kierunek działań tego zespołu, to udostępnienie danych relacyjnych w formacie JSON (JavaScript Object Notation) dla systemów opartych o technologie Big Data” – dodaje.

„Przy pracy zespołowej przydatniejsza jest wersja serwera Oracle Database Cloud z opcją multitenant. Pozwala ona na to, aby każdy z zespołów miał do dyspozycji własne, niezależne od innych środowisko, dostępne tylko dla pracowników z danej grupy” – komentuje Sławomir Koźluk. „Bazy w modelu pluggable pozwalają stworzyć dla użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami obrazy danych z kilku różnych chwil czasowych w jednym fizycznym serwerze bazy danych” – podsumowuje Bartłomiej Bułkszas.

Więcej informacji o OPI PIB 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to jednostka naukowa realizująca systemy informatyczne dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, służące całemu środowisku naukowemu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Narodowemu Centrum Nauki oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Z danych korzysta także wielu innych odbiorców instytucjonalnych.

środa, 9 maja 2018

Oracle udostępnia kolejny zestaw autonomicznych usług platformy

Podczas konferencji prasowej w swojej głównej siedzibie w Redwood Shores Oracle poinformował o wprowadzeniu usług Oracle Autonomous Analytics Cloud, Oracle Autonomous Integration Cloud i Oracle Autonomous Visual Builder Cloud. 
Są to nowe usługi PaaS wykorzystujące zaawansowane wbudowane algorytmy sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia. Pozwalają one zautomatyzować najważniejsze zadania lub całkiem wyeliminować konieczność ich wykonywania, co umożliwia przedsiębiorstwom obniżenie kosztów i ryzyka, przyspieszenie wprowadzania innowacji oraz uzyskiwanie cennych prognoz. Wcześniej w bieżącym roku Oracle wprowadził również autonomiczną bazę danych dla hurtowni danych.

„W usługach chmurowych Oracle są wbudowane funkcje sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia, które zapewnią użytkownikom całkiem nowe sposoby wprowadzania innowacji” - powiedział Amit Zavery, wiceprezes ds. rozwoju Oracle Cloud Platform. „Te nowe usługi przetwarzania w chmurze wpisują się w strategię Oracle zakładającą wprowadzenie pierwszych w branży autonomicznych funkcji, które pozwolą klientom znacznie obniżyć koszty operacyjne i ryzyko oraz zwiększyć produktywność”. 

Usługa Oracle Autonomous Analytics Cloud łączy w sobie uczenie automatyczne, adaptacyjne analizy i automatyzację usług, tworząc platformę analityczną pozwalającą pokonywać bariery pomiędzy ludźmi, miejscami, danymi i systemami. Ponadto usługa ta znacząco zmienia sposób, w jaki ludzie analizują, rozumieją i wykorzystują dane. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
•  Użytkownicy mogą zadawać pytania za pomocą swoich urządzeń mobilnych, a funkcja przetwarzania języka naturalnego zamienia je w zapytania w systemie zaplecza w celu zapewnienia szczegółowych wizualizacji na urządzeniu.  
•  Usługa pozwala określić ukryte prawidłowości i czynniki wpływające na wydajność dzięki analizom predykcyjnym i wyjaśnieniom w języku naturalnym w oparciu o automatyczne uczenie.
•  Usługa umożliwia przeprowadzanie analiz predykcyjnych na danych IoT oraz Big Data z czujników oraz historycznych prawidłowości, przy zastosowaniu algorytmów automatycznego uczenia.

Usługa Oracle Autonomous Integration Cloud przyspiesza transformację cyfrową przez umożliwienie realizacji procesów biznesowych obejmujących wiele usług SaaS Oracle i innych firm oraz aplikacji biznesowych dzięki połączeniu automatycznego uczenia, najlepszych procedur, integracji aplikacji i automatyzacji procesów. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
•  Usługa przyspiesza integrację w złożonym procesie odwzorowywania atrybutów obiektów w różnych aplikacjach dzięki wykorzystaniu danych pozyskanych ze wszystkich przeprowadzonych integracji oraz automatycznego uczenia.
•  Usługa pozwala zwiększyć elastyczność i wydajność dzięki integracjom z automatycznym działaniem i dostrajaniem w celu inteligentnego zarządzania dużymi obciążeniami.
•  Usługa umożliwia automatyzację procesów przez roboty dzięki sztucznej inteligencji/automatycznemu uczeniu w celu automatyzacji ostatniego etapu zarządzania przypadkami i procesami w ramach systemów nieobsługujących interfejsów API.

Usługa Oracle Autonomous Visual Builder Cloud pomaga przyspieszyć tworzenie i wdrażanie aplikacji mobilnych i WWW przez umożliwienie programistom i użytkownikom biznesowym tworzenia tych aplikacji bez konieczności programowania. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
•  Usługa automatyzuje generowanie kodu przy użyciu najnowszych technologii. Można ją wdrożyć za pomocą jednego kliknięcia, co umożliwia nawet zwykłym użytkownikom szybkie programowanie. 
•  Usługa automatyzuje dostarczanie aplikacji mobilnych na wielu różnych platformach, w tym iOS i Android.
•  Usługa jest łatwo rozszerzalna i oparta na standardowej technologii open source (Oracle JET, Swagger).

Dowiedz się więcej
Wypróbuj platformę Oracle Cloud Platform 
Dowiedz się więcej na temat autonomicznych usług Oracle Cloud Platform

poniedziałek, 7 maja 2018

Oracle prezentuje kompilator GraalVM

Obecnie stosowane maszyny wirtualne (VM) pracujące w środowisku produkcyjnym zapewniają wysoką wydajność opracowywanych programów tylko dla danego języka lub niewielkiego zestawu języków. Takie operacje jak kompilacja, zarządzanie pamięcią i obsługa programów narzędziowych są realizowane oddzielnie w poszczególnych językach, co narusza zasadę „nie powtarzaj się” (ang. don’t repeat yourself — DRY). 
Obciąża to nie tylko zespół wdrażający maszyny wirtualne, lecz także programistów z powodu niespójnych narzędzi, wydajności i konfiguracji. Ponadto komunikacja między programami napisanymi w różnych językach wymaga kosztownego opracowania logiki serializacji i deserializacji. Oprócz tego w wysokowydajnych maszynach wirtualnych stosowane są mocno rozbudowane procesy o wysokim zużyciu pamięci, które są trudne do wbudowania.

Aby przezwyciężyć te braki, Oracle Labs kilka lat temu rozpoczął realizację nowego projektu badawczego dotyczącego nowatorskiej architektury maszyn wirtualnych. Wizja tego projektu przewidywała stworzenie pojedynczej maszyny wirtualnej, która zapewniałaby wysoką wydajność dla wszystkich języków programowania, ułatwiając w ten sposób komunikację między programami. Nowa architektura obsługiwałaby ujednolicone narzędzia, niezależne od języka, co ułatwiałby utrzymanie oprogramowania.

Kompilator GraalVM


Oracle prezentuje GraalVM w wersji 1.0 — uniwersalną maszynę wirtualną zaprojektowaną do obsługi wielu języków. GraalVM zapewnia wysoką wydajność dla poszczególnych języków, a także zgodność operacyjną bez jakiegokolwiek obciążenia wydajności przy tworzeniu wielojęzycznych aplikacji. Zamiast konwertować struktury danych na granicach pomiędzy różnymi językami, GraalVM zezwala na używanie obiektów i macierzy bezpośrednio w językach obcych.
Przykładowe warianty stosowania przewidują np. uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności zgromadzonych w bibliotece Java przy pomocy kodu Node.js, wywoływanie procedury statystycznej Pythona z języka Java lub użycie R do tworzenia złożonego wykresu SVG na podstawie danych zarządzanych w innym języku. Dzięki GraalVM programiści mogą swobodnie używać języka, który według nich najlepiej się nadaje do rozwiązania bieżącego zadania.

GraalVM 1.0 pozwala uruchomić:


·  języki oparte na JVM, takie jak Java, Scala, Groovy lub Kotlin
·  JavaScript (łącznie z Node.js)
·  format plików LLVM bitcode (utworzone z programów napisanych np. w C, C++ lub Rust)
·  eksperymentalne wersje Ruby, R i Pythona

GraalVM może być stosowany jako samodzielne narzędzie lub może być wbudowany w platformy takie jak OpenJDK lub Node.js, a nawet w bazy danych – takie, jak MySQL lub Oracle RDBMS. Aplikacje można elastycznie wdrażać w całym stosie przy pomocy standardowych środowisk wykonawczych GraalVM. W przypadku mechanizmów przetwarzania danych GraalVM udostępnia programom dane przechowywane w niestandardowych formatach bezpośrednio, bez żadnych kosztów konwersji.

Główną zaletą środowiska GraalVM jest narzędzie niezależne od języka, które ma zastosowanie we wszystkich wdrożeniach GraalVM. Podstawowa wersja GraalVM zapewnia niezależny od języka debuger, profiler i przeglądarkę stosu.
 

Informacje dodatkowe
  • Binarna wersja GraalVM v1.0 (przedpremierowa wersja) Community Edition (CE) stworzona na podstawie repozytorium z otwartymi kodami źródłowymi GraalVM w serwisie GitHub jest dostępna TUTAJ.
  • Uwagi i komentarze na temat proponowanej wersji można zamieszczać w serwisie GitHub w formie zgłoszeń problemów lub informacji o proponowanych zmianach (ang. pull requests).
  • Najnowsze aktualne pliki do pobrania i dokumentację można znaleźć na stronie https://www.graalvm.org.
Zachęcamy do śledzenia udoskonaleń, przysyłania próśb o ulepszenia lub do zgłaszania problemów za pośrednictwem repozytorium GitHub.
Przeczytaj ten artykuł na Oracle Developers Blog